Get Adobe Flash player

Kronika

ROK 2013

Členská základna má 127 členů, z toho 33 mladých hasičů do 18 let.

Organizační činnost: 11 výborových jednání, 2 valné hromady

Výbor pracoval v 16-ti členném složení, na činnost dohlížela tříčlenná kontrolní a revizní rada:

 

Starosta: Král Libor

Jednatel: Pavlát Petr

Velitel: Pavlát Tomáš

Hospodář: Pavlíčková Vladimíra

Vedoucí mládeže: Kusý František

Vedoucí dorostu: Krpec Pavel st.

Vedoucí mužů: Krpec Pavel ml.

Mat. tech. referent: Ocelka Alois

Organizační ref.: Kovář Martin

Referentka žen: Trubáková Marie

Správce internetu: Kusý Pavel

Kronikář: Chocholatá Jana

Člen výboru: Závodný Pavel, Juchelka Tomáš, Krpec Jan, Šrubař Kamil

Revizní rada: Krpcová Božena, Žáček Pavel, Zeman Augustin

 

V průběhu roku došlo ve výboru SDH k následujícím změnám:

- výbor byl doplněn o nového člena Kamila Šrubaře, který se stal novým domovníkem v hasičské zbrojnici

- kontrolní a revizní radu opustil na vlastní žádost Petr Sýkora a byl nahrazen Augustinem Zemanem

- na výborové schůzi požádala o ukončení členství ve výboru Ludmila Vyvialová, kterou nahradí Marie Trubáková

 

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST

Byla zaměřena na údržbu techniky a areálu hasičské zbrojnice. Pravidelná údržba byla prováděna také ve sportovním areálu za Kovářovým lesem.

V listopadu proběhla brigáda spojená se zazimováním techniky – čistilo se koryto potoku za prodejním stánkem v areálu, uklízel se areál, vymyly a naleštily se výjezdové vozy, provedly se drobné opravy a zkoušky agregátů, uklidila se hasičská zbrojnice. Této brigády se zúčastnilo 40 členů našeho sboru.

 

 

ČINNOST DRUŽSTVA MUŽŮ

Družstvo se již čtvrtým rokem účastnilo Moravskoslezské ligy v požárním útoku. Tomu byla podřízena i zimní příprava, která probíhala už od ledna 2 x týdně – úterky patřily dojíždění do atletického tunelu v Příboře, středy již tradičnímu fotbálku v tělocvičně. Velká část družstva se připravovala individuálně.

Moravskoslezská liga pro družstvo nezačala příliš dobře, kdy po prvních dvou závodech se umístili na prvním nebodovaném místě, tzn. šestnáctí, ale v následujícím kole v Oprechticích dokázali zvítězit v rekordu tratě a jejich prvním čase pod 14 s a to 13,718 s. V dalších kolech potvrzovali, že to nebyla náhoda, dokázali se umísťovat v předních částech výsledkových listin. Z 15 kol se podařilo bodovat 11 krát, což vyneslo 10. umístění, které je zároveň nejlepším umístěním v jejich dosavadním působení v lize. Ligy se účastnilo 27 družstev.

Za celou sezonu se zúčastnili 28 pohárových soutěží – 7 x stáli na stupni vítězů, 1. místo – v Oprechticích, Kozlovicích, Hukvaldech; 2. místo – v Krmelíně; 3. místo -  v Albrechticích, Fryčovicích, Brušperku

I letos byly na pořadu postupové soutěže v požárním sportu. Jako každý rok na okresním kole bojovali s SDH Frýdek o postup na krajské kolo. Podařilo se nám zvítězit ve štafetě, ale ve stovkách jsme skončili na druhém místě. Rozhodující byl požární útok, který se nám nepodařil a skončili jsme v něm až na čtvrtém místě. Celkově jsme se umístili na 2. místě a do krajského postoupilo družstvo SDH Frýdek.

Náš člen Pavel Krpec ml. obsadil 4. místo v běhu na 100 m překážek a 5. Místo ve výstupu do 4 podlaží cvičné věže na MČR HZS. V následných vyřazovacích pavoucích dokázal zvítězit a stal se absolutním mistrem ČR jak ve výstupu na věž, tak v běhu na 100 m s překážkami. Byl také členem výběru MSK na republikovém mistrovství v mladé Boleslavi, kde obsadili 1. Místo a získali tak mistrovský titul již potřetí v řadě. V říjnu se s reprezentací profesionálních hasičů ČR zúčastnil MS v jihokorejském Jinju, kde obsadili celkové 3. místo za Ukrajinou a Běloruskem.

V červenci se konala mezinárodní hasičská olympiáda CTIF ve fransouzském městě Mulhuse. Za reprezentaci B dobrovolných hasičů se zúčastnil Jan Vyvial nejml. Tato reprezentace dokázala v celkovém hodnocení zvítězit a získat tak zlatou medaili. Honza se dokázal v osobním rekordu dostat do vyřazovací části v běhu na 100 m s překážkami – umístil se na 5. místě.

V kategorii profesionálních hasičů ČR závodil i náš reprezentant Pavel Krpec ml., který měl smůlu a ve své disciplíně 100 m s překážkami se zranil a skončil až na 16. místě. Bohužel ani celému družstvu se nedařilo a celkově se umístili na 5. místě.

 

 

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

V letošním roce pracovala výjezdová jednotka v počtu 20 členů – z toho počtu je 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstev, 5 strojníků a 11 hasičů.

Jako každý rok probíhalo školení všech členů jednotky, každoroční preventivní prohlídky, cyklické školení velitelů a strojníků. Dva členové jednotky úspěšně absolvovali kurz v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích a to na funkci velitele družstva a strojníka.

Na věži hasičské zbrojnice je instalována nová elektronická siréna – po akustickém signálu bezprostředně následuje mluvená informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.

V druhé polovině roku jsme obdrželi účelovou dotaci z Moravskoslezského kraje. Byly zakoupeny lehčené ocelové zásobníky k dýchacím přístrojům Drager, polohovací opasky, osvětlovací stativ, tlačítkový mikrofon k radiostanici Motorola, zásahový oblek Fireman Strong Plus, bezdotykový indikátor napětí, zásahové rukavice, zásahová obuv, trička grey pod zásahový oblek, zásahové kukly Nomex.

Pro lepší orientaci, hlavně v číslech popisných v naší obci i mimo ni byl Renault vybaven GPS navigací Garmin, kterou nám zakoupil pan Jiří Martinko.

Mimo tuto činnost jednotka také prováděla dovoz vody, čištění kanálů, údržbu techniky a technických prostředků.

 

Stav Techniky: 1cisterna Renault, 1 vozidlo CAS 25, 1 vozidlo Ford Tranzit, 2 motorové stříkačky

 

 

ZÁSAHY K POŽÁRŮM V ROCE 2013

V letošním roce byla jednotka Integrovaným bezpečnostním centrem Moravskoslezského kraje povolána k 19 událostem.  Z toho bylo 6 požárů a 12 technických pomocí (čerpání vody, likvidace bodavého hmyzu a 1 dopravní nehoda).

 

 

ČINNOST DOROSTENECKÉHO KOLEKTIVU

Do jarního kola celoroční činnosti dorostu jsme přihlásili do kategorie jednotlivci Lukáše Tabacha, který trénoval pod vedením Pavla Krpce st.. Okresní kolo dorostu se konalo v Místku, po malém zaváhání v testu skončil Lukáš na 2. místě a postoupil do krajského kola v Českém Těšíně, kde se umístil po disciplíně 100 m s překážkami časem 17,83 s a dvojboji s časem 15,63 s suverénně na 1. místě.  Zajistil si postup na republikové kolo dorostu v Jablonci nad Nisou, zde vybojoval 5. místo.

Dalším účastníkem mistrovství republiky dorostu byl Jan Vyvial nejml., který se v disciplíně 100 m s překážkami umístil celkově na 10. místě a s družstvem SDH Těškovice, kde byl na hostování se stal mistrem ČR v dorostu družstev.

V říjnu proběhl výběr reprezentace dorostenců SH ČMS v požárním sportu na rok 2014, kde v kategorii starší byl vybrán náš dorostenec Lukáš Tabach.

Během roku došlo ve směrnicích v kategorii dorostu jednotlivců k úpravě posuzování věkových hranic na kategorii mladší 13-14 let, střední 15-16 let a starší 17-18 let. Proto jsme do podzimní soutěže dorostu, která začíná v měsíci říjnu branným závodem požárnické všestrannosti, přihlásili 2 dorostence – kategorie střední, Petra Chocholatého, kategorie starší, Lukáše Tabacha a dorostenku kategorie mladší Hanu Chocholatou. Na branném závodě, který se konal v Kozlovicích, závodníci obsadili 1. místo ve své kategorii.

Závodníci nejen soutěží, ale pro zlepšení kondice v zimním období navštěvují sportovně relaxační centrum v Kozlovicích.

 

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ

Do nového ročníku hry Plamen 2013 se zapojilo jen jedno družstvo mladších žáků, protože starší družstvo se nepodařilo sestavit. Odešlo hodně členů, kteří už překročili věkovou hranici a zůstali pouze dva žáci.

Mladí hasiči se scházeli pravidelně každou středu – vedoucí Trubáková Marie, Štefek Josef, Trubáková Veronika.

V zimních měsících se seznamovali s hasičskou výzbrojí a technikou, která je v našem sboru. Následovala příprava na hadicovou a uzlovou štafetu a plnění povinných úkolů v rámci soutěže. V únoru probíhalo plnění  odborek – kronikáře, preventisty, kreslily obrázky na téma Požární ochrana očima dětí.

V březnu proběhla soutěž hadicové a uzlové štafety v Místku na hasičském učilišti.

 

Výsledky: hadicová štafeta – 10. místo, uzlová štafeta – 2. místo

V březnu jsme také navštívili bazén ve Lhotce a sledovali videa s ukázkami disciplín, které nás ještě čekají. V dubnu probíhala příprava na závěrečné kolo hry Plamen.

V květnu proběhla na stadionu Slezan ve Frýdku-Místku soutěž ve štafetě požárních dvojic, kde jsme se umístili na 4. místě.

Závěrečné okresní kolo hry Plamen se uskutečnilo v Nošovicích. V požárním útoku s vodou jsme se umístili na 5. místě a ve hře Plamen celkově na 5. místě.

V červnu měly schůzky volný průběh, hrály se hry, grilovalo apod., potom už následovaly dva měsíce prázdnin.

V září jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Trojanovicích o pohár starosty KSH MSK. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 družstev, z toho mladších 13 a straších 16. Mladší žáci se umístili na 12. místě a starší žáci na 5. místě.

V září začal nový ročník hry Plamen, do které jsme se zapojili. Došlo ke změně věkových kategorií a tak museli někteří členové přejít do staršího družstva.   Starší družstvo má 10 členů – vedoucí kusý František a Závodný Pavel. Mladší družstvo má 12 členů, kteří pracují pod stejným vedením. Všechny cvičení v září byly zaměřeny na nácvik závodu požárnické všestrannosti – střelba ze vzduchovky, orientace mapy pomocí buzoly, určování topografických značek, základy první pomoci, přechod po vodorovném laně, vázání uzlů a určování hasicích přístrojů.

V říjnu se konal závod PV v Kozlovicích, kde jsme se zúčastnili se dvěma pětičlennými hlídkami mladšího družstva s umístěním na 5. místě a dvěma hlídkami staršího družstva s umístěním na 6. místě.

V listopadu probíhala teoretická část k získání odborek.

Z celoročního hodnocení vyplynulo, že starší družstvo se sešlo od září celkem 15 krát a mladší během celého roku 32 krát.

 

 

ČINNOST ŽEN

Družstvo žen v letošním roce startovalo jen na domácích soutěžích. První soutěží v požárním sportu bylo okrskové kolo, které se konalo v Kozlovicích, ženy obsadily 3. Místo a tentýž den na noční pohárové soutěži obsadily 8. místo. Největším úspěchem bylo vítězství s časem 17,56 s ve 40. Ročníku pohárové soutěže o Putovní pohár obce Kozlovice.

Ženy pomáhaly při pořádání různých akcí, např. ples, pouťová zábava, imortalfest, pohárové soutěže, Český pohár v běhu na 100 m s překážkami. Některé ženy se věnují práci s dětmi, vedou kroužek mladých hasičů, pracují ve výboru sboru.

 

KULTURNÍ ČINNOST

Členům sboru se podařilo uspořádat mnoho kulturně společenských akcí, mezi něž patří již tradiční Hasičský ples, Krmášová zábava, Pouťová diskotéka, Rock fest, také jsme uskutečnili nedělní prodej občerstvení v hasičské zbrojnici v rámci pouti.

Také v letošním roce jsme uspořádali finálový závod Českého poháru Velkopopovického Kozla v běhu na 100 m s překážkami na stadionu HZS v Ostravě Porubě.

Ve spolupráci s jinými spolky v obci jsme se podíleli na organizaci dne Obce a metalového festivalu.

V květnu byla uspořádána noční pohárová soutěž v areálu za Kovářovým lesem, rovněž jsme uspořádali okrskové kolo v požárním sportu, taktéž v areálu za Kovářovým lesem. V měsíci září proběhl již 40. ročník tradiční soutěže o Pohár rady OÚ. V říjnu jsme uspořádali závod požárnické všestrannosti pro děti a dorost v rámci okrsku.

ROK 2012

Členská základna má 122 členů, z toho 32 mladých hasičů do 18 let. Organizační činnost: 11 výborových jednání, 2 valné hromady

Výbor pracoval v 15-ti členném složení, na činnost dohlížela tříčlenná kontrolní a revizní rada:

Starosta: Král Libor Jednatel: Pavlát Petr Velitel: Pavlát Tomáš Hospodář: Pavlíčková Vladimíra Vedoucí mládeže: Kusý František Vedoucí dorostu: Krpec Pavel st. Vedoucí mužů: Krpec Pavel ml. Mat. tech. referent: Ocelka Alois Organizační ref.: Kovář Martin Referentka žen: Vyvialová Ludmila Správce internetu: Kusý Pavel Kronikář: Chocholatá Jana Člen výboru: Závodný Pavel Juchelka Tomáš Krpec Jan

Revizní rada: Krpcová Božena Žáček Pavel Sýkora Petr

V průběhu roku došlo ve výboru SDH k následujícím změnám: - výbor byl doplněn o nového člena Kamila Šrubaře, který se stal novým domovníkem v hasičské zbrojnici - kontrolní a revizní radu opustil na vlastní žádost Petr Sýkora a byl nahrazen Augustinem Zemanem - na výborové schůzi požádala o ukončení členství ve výboru Ludmila Vyvialová, kterou nahradí Marie Trubáková

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST

Byla zaměřena na údržbu techniky a areálu hasičské zbrojnice. Největší akcí letošního roku byla generální oprava cisterny CAS 25 Š 706 RTHP, provedly se drobné opravy, přezutí pneumatik, vyčištění a nástřik podvozku, nástřik vnitřní části nástavby a nakonec cisterna dostala nový kabát. Pravidelná údržba byla prováděna také ve sportovním areálu za Kovářovým lesem.

ČINNOST DRUŽSTVA MUŽŮ

Družstvo se již třetím rokem účastnilo Moravskoslezské ligy v požárním útoku. Tomu byla podřízena i zimní příprava, která probíhala 3 x týdně – úterky patřily dojíždění do atletického tunelu v Příboře, středy již tradičnímu fotbálku v tělocvičně a čtvrtky posilování a běhání do schodů na hasičské zbrojnici. Na začátek sezóny družstvo obsadilo 2. místo na noční soutěži v Bartovicích a to bylo na dlouhou dobu nejlepší umístění. Moravskoslezská liga je vždy o vyrovnaných výkonech, které se dařilo držet minulou sezónu až do osmého kola. Letos bodovali do osmého kola pouze jednou. Hlavním důvodem je nestálost týmu, hlavně z důvodů pracovních povinností a účasti na jiných, převážně stovkařských závodech. Z 15 kol se podařilo bodovat pouze 7 x což vyneslo nelichotivé 22. Místo z celkového počtu 29 družstev. Ligu vyhrály Bartovice A. Naším nejlepším časem sezóny je 14,343 ze závodu ve Větřkovicích.

Muži objížděli i jiné závody po celém Moravskoslezském kraji, ale ani tady se jim moc nedařilo. Za zmínku stojí pouze 1. místo na noční soutěži v Závadě a druhá místa v Nové Vsi a Kozlovicích.

I letos se konaly postupové soutěže v požárním sportu. Po druhém místě na okrskovém kole a díky tomu, že to pravidla požárního sportu dovolují, jeli muži na okresní kolo, které se konalo na městském stadionu v Českém Těšíně. Zde obsadili po velkém boji 1. místo před družstvem SDH Frýdek a po dlouhých letech se nám podařilo probojovat na krajské kolo konané v Ostravě. Na tuto soutěž jsme si vypůjčili čtyři členy z SDH Frýdek. Ještě před závěrečným požárním útokem jsme byli na děleném 3. místě, ale naše chyby nás odsunuly až na celkové 5. místo.

Náš člen Pavel Krpec ml. obsadil 3. místo v běhu na 100 m překážek na MČR HZS. Na memoriálu Milana Kružíka v Plzni vytvořil český rekord v běhu na 100 m překážek časem 15,15 s. Na Halovém mistrovství republiky v požárním sportu v Jablonci nad Nisou se stal halovým mistrem republiky v běhu na 100 m s překážkami v kategorii profesionálů. Byl také členem výběru MSK na republikovém mistrovství v Uherském Hradišti, kde obsadili 1. místo a ve štafetě, která ustanovila nový český národní rekord 54,46 s. V říjnu se s reprezentací profesionálních hasičů ČR zúčastnil MS v turecké Antalyi, kde obsadili celkové 3. místo za Běloruskem a Ruskem. Česká republika zde dosáhla ještě dvou výrazných úspěchů, kdy na 100 m překážek zvítězil Jakub Pěkný a stal se tak prvním Čechem, který získal zlatou medaili v individuální disciplíně a druhým úspěchem byl požární útok, kde Češi vyhráli v novém světovém rekordu 25,14 s. Zpět do dorostenecké reprezentace se vrátil Jan Vyvial nejml., který běhá jak za kozlovické dorostence, tak vzorně doplňuje družstvo mužů. Honza se bude pokoušet probojovat na MS, které by se mělo konat v Rusku.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

V letošním roce pracovala výjezdová jednotka v počtu 21 členů – z toho počtu je 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstev, 5 strojníků a 12 hasičů. Jako každý rok probíhalo školení všech členů jednotky, preventivní prohlídky, cyklické školení velitelů a strojníků. Dva členové jednotky úspěšně absolvovali kurz obsluhy motorových řetězových a kotoučových pil. Během roku byly zakoupeny 4 svítilny Survivor a 2 dýchací přístroje Drager. Učiliště požární ochrany ve Frýdku-Místku nám zapůjčilo 4 ruční radiostanice Motorola. Na věži hasičské zbrojnice probíhá výměna staré rotační sirény za novou elektronickou sirénu, u které bude kromě akustického signálu bezprostředně následovat mluvená tísňová informace (elektronické sirény), kterou sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku, nebo již nastálé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. V prosinci proběhlo slavnostní předávání technických prostředků zakoupených Moravskoslezským krajem. Z těchto prostředků jsme dostali dýchací přístroje Drager. V říjnu se jednotka zúčastnila stáže u Hasičského záchranného sboru na stanici ve Frýdku-Místku. Během této 12-ti hodinové stáže jednotka vyjela společně s jednotkou HZS FM ke třem událostem a to dopravní nehodě, požáru a technické pomoci. V listopadu proběhlo námětové cvičení okrsku na Hukvaldech – jednalo se o požár budovy. Tohoto cvičení se zúčastnily všechny jednotky 13 okrsku. Mimo tuto činnost jednotka také prováděla dovoz vody, čištění kanálů, údržbu techniky a technických prostředků.

Stav Techniky: 1cisterna Renault 1 vozidlo CAS 25 1 vozidlo Ford Tranzit 2 motorové stříkačky

ZÁSAHY K POŽÁRŮM V ROCE 2012

V letošním roce byla jednotka Integrovaným bezpečnostním centrem Moravskoslezského kraje povolána k 29 událostem. Z toho bylo 12 požárů a 15 technických pomocí (čerpání vody, likvidace bodavého hmyzu únik ropných produktů a 2 dopravní nehody).

ČINNOST DOROSTENECKÉHO KOLEKTIVU

Do jarního kola celoroční činnosti dorostu se také přihlásili naší dorostenci ve složení: Lubomír Pigoš Patrik Sojčák Jan Vyvial Vojtěch Tofel Adam Tabach Lukáš Tabach Vojtěch Trubák Radek Závodný (SDH Lhotka)

Dorostenci trénovali každý čtvrtek pod vedením Pavla Krpce st. V květnu se družstvo zúčastnilo okresního kola, které se konalo na stadionu Slezan ve Frýdku-Místku, umístili se na 1. místě a tím si zajistili postup do krajského kola, které se konalo v červnu v Ostravě-Vítkovicích. Umístili se těsně pod stupni vítězů na 4. místě. Při rovnosti bodů s družstvem na 3. místě rozhodl požární útok, který se našim dorostencům moc nepovedl, a také o umístění rozhodla chyba v testu. Do podzimní soutěže dorostu, která začíná branným závodem požárnické všestrannosti, se přihlásil za jednotlivce Lukáš Tabach. Závod se konal v říjnu v Hnojníku. Lukáš měl druhý nejlepší čas na trati, bohužel zaváhal na optické signalizaci a dostal 3 trestné body a to ho odsunulo na konečné 3. místo. Družstvo dorostenek startovalo jen na naší podzimní soutěži a ještě bylo doplněno o dvě starší žákyně. V dnešní době je těžké se sejít a dát dohromady družstvo, protože většina je na internátech a ve školách mimo obec. Dorostenci nejen soutěží, ale pro zlepšení kondice v zimním období navštěvují sportovně rekreační centrum v Kozlovicích, navštívili polygon v Místku, kde si mohli ověřit svou kondici a vytrvalost, zahráli si bowling ve Lhotce. Pro utužování kolektivu se také několikrát setkali při opékání párků, pomáhali při organizaci různých akcí pořádaných naším sborem.

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ

Má-li být úspěšně plněn výchovný systém práce s dětmi v hasičském hnutí, nelze tuto činnost omezovat. Proto je nedílnou součástí hry Plamen vyhodnocování průběžné celoroční činnosti. Každé soutěžní družstvo si libovolně vybere určitý počet stanovených úkolů, které musí splnit do termínu 2. Kola hry Plamen. Cílem hry je podporovat celoroční pestrou činnost dětí se zájmem o požární ochranu, učit se pracovat s jednotlivými hasícími prostředky, s ručními hasicími přístroji a poznávat požární techniku, kterou používáme u nás v hasičské zbrojnici. Kroužek mladých hasičů byl na naší škole založen již v roce 1958 a my pokračujeme nadále, aby náš sbor měl stále novou generaci.

Mladí hasiči se scházeli pravidelně každý týden, mladší ve středu – vedoucí Trubáková Marie, Kovář Martin, Trubáková Veronika, starší v úterý – vedoucí Kusý František a Závodný Pavel. V zimních měsících se seznamovali s hasičskou výzbrojí a technikou, plnili úkoly pro hru Plamen a připravovali se na hadicovou a uzlovou štafetu. V únoru probíhaly testové otázky k odborkám, v březnu jsme se zúčastnili hadicové a uzlové štafety v Místku na hasičském učilišti.

Výsledky: hadicová štafeta mladší žáci – 1.místo starší žáci – 1.místo uzlová štafeta mladší žáci – 4.místo starší žáci – 9.místo

V březnu také proběhla beseda k měsící požární prevence, sběr starého papíru a sbírání odpadků v Kovářovém lese. V dubnu se plnily odborky strojník a preventista, kronikář, cvičitel a velitel. Zkoušky proběhly v hasičské zbrojnici a přítomnosti členů ORM a vedoucích mládeže. Rovněž v dubnu se uskutečnil výlet společně s družstvem dorostu na ZHS v Místku, kde proběhla exkurze a byl nám umožněn přístup na polygon. Výlet byl ukončen návštěvou bazénu a bowlingu ve Lhotce. V květnu se konala soutěž CTIF ve Frýdku-Místku, umístění bylo následující.

Umístění: štafeta CTIF mladší žáci 5.místo starší žáci 1.místo

štafeta 4 x 60m mladší žáci 3.místo starší žáci 3.místo

štafeta pož. dvojic mladší žáci 2.místo starší žáci 1.místo

V květnu se také konalo závěrečné kolo hry Plamen ve Fryčovicích, kde se soutěžilo v požárním útoku s vodou a požárním útoku CTIF.

Umístění: požární útok s vodou mladší žáci 6.místo starší žáci 1.místo

požární útok CTIF mladší žáci 3.místo starší žáci 1.místo

Po sečtení všech umístění v jednotlivých disciplínách v soutěži hry Plamen se družstvo starších žáků umístilo celkově na 1. místě a mladší žáci na 3. místě. Tímto si starší žáci vybojovali postup na krajskou soutěž, která se konala v červnu v Ostravě. Sestava družstva, která reprezentovala náš okres, byla následující:

Trubák Vojtěch Tabach Lukáš Chocholatý Petr Tkáčová Kamila Weismannová Lucie Šubová Dominika Chocholatá Hana Štefek Jakub Blažek Ondřej Blažek Tomáš V pátek probíhal závod požárnické všestrannosti, celkem se zúčastnilo 11 kolektivů. V tomto závodě jsme se umístili na 7. místě. V sobotu se pokračovalo v disciplínách štafeta 4 x 60 m, štafetě CTIF a požárním útoku s vodou.

V jednotlivých disciplínách se umístili následovně:

štafeta CTIF 9.místo štafeta 4 x 60m 5.místo požární útok s vodou 9.místo

Po sečtení bodů za pořadí jsme se umístili celkově na 4.místě. krajské kolo vyhrálo družstvo mladých hasičů z Těškovic, které postoupilo na celostátní setkání.

V červnu už měly schůzky volný průběh, hrály se různé sportovní hry a potom následovaly prázdniny. V září jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Trojanovicích o pohár starosty KSH MSK. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 družstev, z toho mladších 13 a straších 16. Mladší žáci se umístili na 12. místě a starší žáci na 5.místě. V září začal nový ročník hry Plamen. Došlo k tomu, k čemu nemělo dojít, Ve starším družstvu zůstali jen 4 členové, ale jeho doplnění se bohužel nezdařilo. Stav v současnosti – 14 mladších žáků a 3 starší žáci. Ke změnám vedoucích nedošlo. Mladší družstvo se znovu zapojilo do dalšího ročníku hry Plamen. Všechny cvičení v září byly zaměřeny na nácvik závodu požárnické všestrannosti – střelba ze vzduchovky, orientace mapy pomocí buzoly, určování topografických značek, základy první pomoci, přechod po vodorovném laně, vázání uzlů a určování hasicích přístrojů. V říjnu se konal závod PV v Hnojníku, kde jsme se zúčastnili se 2 pětičlennými hlídkami – výsledek – 8. místo. Z celoročního hodnocení vyplynulo, že starší družstvo mělo celkem 37 cvičení, mladší družstvo se sešlo celkem 35 krát.

ČINNOST ŽEN

V letošním roce se ženy zaměřily především na výpomoc při pořádání různých akcí, např. ples, pouťová zábava, imortalfest, pohárové soutěže, Český pohár v běhu na 100 m s překážkami. Některé ženy se věnují práci s dětmi, vedou kroužek mladých hasičů, pracují ve výboru sboru. Družstvo žen startovalo jen na naší podzimní soutěži a ještě bylo doplněno o dvě starší žákyně. V dnešní době je těžké dát dohromady družstvo, protože většina loňských dorostenek je na internátech a ve školách mimo obec nebo pracuje na směny. I když se ženy nezúčastňují soutěží, jsou důležitým článkem ve sboru a platnými členkami.

KULTURNÍ ČINNOST

Členům sboru se podařilo uspořádat mnoho kulturně společenských akcí, mezi něž patří již tradiční Hasičský ples, Krmášová zábava, Pouťová diskotéka, také jsme uskutečnili prodej občerstvení v rámci dnů pouti a krmáše, tj. sobota a neděle. Letos sbor uspořádal akci s názvem Kozlodance, která se vydařila lépe, než loňský premiérový ročník nazvaný Kozlofest. Po roce jsme opět uspořádali finálový závod Českého poháru Velkopopovického Kozla v běhu na 100 m s překážkami na stadionu HZS v Ostravě Porubě. Ve spolupráci s jinými spolky v obci jsme se podíleli na organizaci dne Obce a metalového festivalu. V květnu byla uspořádána noční pohárová soutěž v areálu za Kovářovým lesem, v měsíci září proběhl již 39. ročník tradiční soutěže o Pohár rady OÚ.

ROK 2011

Členská základna má 130 členů, z toho 40 mladých hasičů do 18 let. Organizační činnost: 11 výborových jednání 2 valné hromady Výbor pracoval v 15-ti členném složení, na činnost dohlížela tříčlenná kontrolní a revizní rada:

Starosta: Král Libor Jednatel: Pavlát Petr Velitel: Pavlát Tomáš Hospodář: Pavlíčková Vladimíra Vedoucí mládeže: Kusý František Vedoucí dorostu: Krpec Pavel st. Vedoucí mužů: Krpec Pavel ml. Mat. tech. referent: Ocelka Alois Organizační ref.: Kovář Martin Referentka žen: Vyvialová Ludmila Správce internetu: Kusý Pavel Kronikář: Chocholatá Jana Člen výboru: Závodný Pavel Juchelka Tomáš Krpec Jan

Revizní rada: Krpcová Božena Žáček Pavel Sýkora Petr

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST

Byla zaměřena na údržbu techniky a areálu hasičské zbrojnice, byly dobudovány přístřešky v areálu. Pravidelná údržba byla prováděna také ve sportovním areálu za Kovářovým lesem.

ČINNOST DRUŽSTVA MUŽŮ

Družstvo se již druhým rokem účastnilo Moravskoslezské ligy v požárním útoku. Zimní příprava probíhala 3 x týdně – úterky patřily dojíždění do atletického tunelu v Příboře, středy již tradičnímu fotbálku v tělocvičně a čtvrtky posilování a běhání do schodů na hasičské zbrojnici. Moravskoslezská liga je vždy o vyrovnaných výkonech, které se dařilo na začátku držet. Pak přišly tři výpadky a v nabité konkurenci obsadili konečné 11. místo. Ligu vyhrály Oprechtice. Naším nejlepším časem sezóny je 14,473 ze závodu v Mošnově. Muži objížděli i jiné závody po celém Moravskoslezském kraji a závodili úspěšně. Některá umístění: 1. místo – Brušperk, Nová Ves, Palkovice, na domácí soutěži v Kozlovicích vyhráli počtvrté v řadě 2. místo – Místek, Hájov, Mistřovice

V tomto roce byly i postupové soutěže v požárním sportu. Po vítězství v okrskovém kole postoupili muži do okresního kola konaného na městském stadionu v Českém Těšíně. Zde obsadili 2. Místo za vítězným družstvem SDH Frýdek, kteří postoupili do krajského kola konaného v Ostravě. Na tuto soutěž si vypůjčili čtyři naše členy – Jakuba Pavlíčka, Pavla Kusého, Jana Zemana a Jana Vyviala nejml.

Náš člen Pavel Krpec ml. obsadil 1. místo v běhu na 100 m překážek na MČR HZS a obhájil tak loňské vítězství, zvítězil také na neoficiálním halovém mistrovství ČR v Jablonci nad Nisou. Na memoriálu Milana Kružíka v Plzni vytvořil český rekord v běhu na 100 m překážek časem 15,34s. Byl také členem výběru MSK na republikovém mistrovství v Ostravě, kde obsadili 1. místo a s reprezentací profesionálních hasičů ČR se zúčastnil MS v německém Cottbusu, kde obsadili celkové 4. místo za Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem. Požární útok na tomto mistrovství vyhrálo družstvo v novém světovém rekordu. Pavel Krpec ml. těmito výsledky na mistrovství ČR 2011 v požárním sportu v Ostravě splnil náročné limity pro udělení čestného titulu „Mistr požárního sportu“. Čestný titul uděluje Český svaz požárního sportu formou plakety s vyznačením jména závodníka s uvedením data, místa a dosaženého výkonu. Evidenci držitelů titulů vede sekretariát ČSPS.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

V letošním roce pracovala výjezdová jednotka v počtu 20 členů – z toho 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstev, 5 strojníků a 11 hasičů. Pravidelně probíhalo školení všech členů jednotky, preventivní prohlídky, cyklické školení velitelů a strojníků, jehož součástí je přezkoušení pro obnovení odborné způsobilosti. Kromě těchto povinných aktivit jednotka prováděla čištění místních komunikací, kanálů, prováděla dovoz vody a starala se o svěřenou techniku a technické prostředky. Jednotka byla dovybavena kalovým čerpadlem na el. pohon – usnadnění práce při zásazích v zatopených sklepech a špatně odvětrávaných objektech, kde výfukové splodiny neumožňují použití plovoucího čerpadla. Počátkem roku byl v Moravskoslezském kraji uveden do provozu objekt „Integrovaného bezpečnostního centra“. Jedná se o pracoviště, které je unikátem nejen v České republice, ale i v Evropě. Do IBC jsou svedeny tísňové linky hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie ČR z celého Moravskoslezského kraje. Z tohoto místa jsou předávány pokyny k výjezdu do všech stanic a sídel hasičů, záchranky a policie ČR v kraji. Ti k zásahům vyjíždějí ze svých stanic jako doposud. Naše jednotka byla tímto centrem letos vyslána k 19. Událostem.

Stav Techniky: 1cisterna Renault 1 vozidlo CAS 24 1 vozidlo Ford Tranzit 2 motorové stříkačky

ZÁSAHY K POŽÁRŮM V ROCE 2011

Jednotka byla povolána k 19 událostem, z toho bylo 9 požárů a 9 technických pomocí (čerpání vody, likvidace bodavého hmyzu a další a 1 dopravní nehoda).

ČINNOST DOROSTENECKÉHO KOLEKTIVU

Letošní rok u družstva dorostenek a dorostenců byl především zaměřen na požární sport. Startovali jen na domácích soutěžích tj. na noční pohárové soutěži – obsadili 19. Místo. Do jarního kola celoroční činnosti dorostu se dorostenci přihlásili ve složení:

Lubomír Pigoš Patrik Sojčák Jan Vyvial Vojtěch Tofel Adam Tabach Lukáš Tabach Radek Závodný (SDH Lhotka)

Dorostenci trénovali pod vedením Pavla Krpce st. a Štěpána Pavlíčka st. Přípravy na okresní kolo se musel vzdát Jan Vyvial nejml., protože se zranil při trénování s reprezentačním družstvem dorostu, kde byl v úzkém výběru na Mistrovství světa v dorostu, které se konalo v červnu v Rusku v Petrohradě. Proto družstvo dorostu doplnil ze starších žáků Vojtěch Trubák. Za jednotlivce se jarního kola zúčastnila jen dorostenka Anna Kociánová, kterou trénovala Božena Krpcová. Družstvo dorostu a jednotlivkyně se zúčastnili okresního kola, které se konalo na stadionu Slezan Frýdek-Místek. Dorostenci skončili na 2.místě, dorostenka Anna Kociánová získala 4. místo. Také se přihlásili do podzimní soutěže dorostu, která začíná branným závodem požárnické všestrannosti, letos se konal závod v Místku – umístění 1.místo. Dorostenci nejen soutěží, ale v zimním období navštěvují sportovně rekreační centrum v Kozlovicích.

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ

Cílem činnsti je pokračovat v mimoškolní výchově mládeže se zájmem o požární ochranu, naučit je návykům požární bezpečnosti a plnit povinné úkoly stanovené celoroční hrou „Plamen“. Soutěže jsou pak jen prověrkou znalostí, jak dokážou uplatnit získané zkušenosti a návyky z pravidelných schůzek. Kroužek mladých hasičů pracuje nepřetržitě od svého založení v roce 1958. Mladí hasiči se scházeli pravidelně každý týden, mladší ve středu – vedoucí Trubáková Marie, Kovář Martin, Trubáková Veronika, starší v úterý – vedoucí Kusý František a Závodný Pavel. V zimních měsících se seznamovali s hasičskou výzbrojí a technikou, v únoru zaslali kresby s námětem PO očima dětí na OSH, uskutečnili celodenní výlet na Ondřjník, lyžovali na kopci Tábor. V březnu se zúčastnili hadicové a uzlové štafety na učilišti PO ve Frýdku-Místku.

Výsledky: hadicová štafeta mladší žáci – 5.místo starší žáci – 1.místo uzlová štafeta mladší žáci – 5.místo starší žáci – 6.místo

Kromě soutěží proběhla přednáška základů první pomoci, kterou provedla paní Pavlátová se studenty ze zdravotnické školy ve Frýdku-Místku. Také proběhla beseda k měsíci požární prevence a plnění odborek strojník a preventista. V květnu se zúčastnili okresní soutěže hry Plamen na stadionu Slezan ve Frýdku-Místku.

Umístění: štafeta CTIF mladší žáci 8.místo starší žáci 1.místo

štafeta 4 x 60m mladší žáci 4.místo starší žáci 1.místo

štafeta pož. dvojic mladší žáci 6.místo starší žáci 2.místo

V květnu se také konalo závěrečné kolo hry Plamen v Čeladné, kde se soutěžilo v požárním útoku s vodou.

Umístění: mladší žáci 10.místo starší žáci 4.místo

Po sečtení všech umístění v jednotlivých disciplínách v soutěži hry Plamen se družstvo starších žáků umístilo celkově na 2. místě a zajistilo si tak postup na krajskou soutěž. V červnu proběhla krajská soutěž na třineckém stadionu. Sestava družstva, která reprezentovala náš okres byla následující:

Tofel Vojtěch Trubák Vojtěch Tabach Lukáš Chocholatý Petr Blažek Ondřej Kocián Ondřej Šamajová Monika Tkáčová Kamila Weismannová Lucie Šubová Dominika

V jednotlivých disciplínách se umístili následovně:

štafeta CTIF 6.místo štafeta 4 x 60m 4.místo štafeta pož. dvojic 10.místo požární útok CTIF 9.místo požární útok s vodou 6.místo

Po sečtení bodů za pořadí se žáci umístili celkově na 7.místě. krajské kolo vyhrálo družstvo mladých hasičů z Michálkovic, které postoupilo na celostátní setkání. V září začal nový ročník hra Plamen. Došlo k upřesnění počtů členů, starší družstvo bylo doplněno o členy z mladšího družstva, kteří už překročili věkovou hranici. Mladší družstvo bylo rovněž doplněno. Do družstva dorostů přestoupil Tofel Vojtěch a dvě členky už neměly zájem pokračovat v dalším ročníku. V říjnu se žáci zúčastnili nového ročníku hry Plamen, který začal závodem požárnické všestrannosti ve Frýdku-Místku (střelba ze vzduchovky, orientace pomocí buzoly, určování topografických značek, vázání uzlů, přechod po vodorovném laně, určování hasičských přístrojů, obvázání zraněného kolene, znehybnění poranění horní končetiny). Mladší žáci se umístili na 7. místě a starší žáci na 2. místě. Mladí hasiči také kromě přípravy na soutěž uskutečnili společný sběr starého železa. Starší družstvo mělo celkem 35 cvičení, mladší družstvo se sešlo celkem 37 krát.

ČINNOST ŽEN

Ženy každoročně pomáhají při pořádání různých akcí, jako je ples, pouťová a krmášová zábava, rockfest, pohárové soutěže. Některé ženy se věnují práci s dětmi, vedou kroužek mladých hasičů a dorostenek, pracují ve výboru sboru. Ženy také startovaly na noční pohárové soutěži, kde obsadily 6. místo. Na podzimní pohárové soutěži chtěly obhájit loňské 1. místo, to se však nepodařilo. Došlo k zauzlování hadic na levém proudu a bylo z toho 8. místo. V požárním sportu v okrskovém kole v Myslíku se ženy umístily na 2. místě. V červnu se družstvo žen přihlásilo do okresního kola v požárním sportu, které se konalo v Českém Těšíne. Družstvo soutěžilo ve složení:

Eva Habrnalová Barbora Kalincová Zuzana Vyviálová Anna Kociánová Veronika Trubáková Dominika Ručková z SDH Krmelín Barbora Šigutová z SDH Metylovice Lucie Nohlová z SDH Janovice

Bohužel nevyšel požární útok a tak skončily se stejným počtem bodů jako mělo družstvo SDH Frýdek – na 2. místě.

KULTURNÍ ČINNOST

Členům sboru se podařilo uspořádat mnoho kulturně společenských akcí, mezi něž patří již tradiční Hasičský ples, Krmášová zábava, Pouťová diskotéka, také jsme uskutečnili prodej občerstvení v rámci dnů pouti a krmáše, tj. pátek sobota a neděle. Letos poprvé sbor uspořádal akci s názvem Kozlofest, Která bohužel nevyšla dle očekávání. Další premiérovou akcí pro nás bylo uspořádání jednoho ze závodu Českého poháru Velkopopovického Kozla v běhu na 100 m s překážkami na stadionu HZS v Ostravě Porubě. Ve spolupráci s jinými spolky v obci jsme se podíleli na organizaci dne Obce a metalového festivalu. V květnu byla uspořádána noční pohárová soutěž v areálu za Kovářovým lesem, v měsíci září proběhl již 38. Ročník tradiční soutěže o Pohár rady OÚ, ve kterém dokázalo družstvo mužů znovu obhájit své vítězství.

ROK 2010

Členská základna má 123 členů, z toho 37 mladých hasičů do 18 let. Organizační činnost: 12 výborových jednání, 2 valné hromady. Výbor pracoval v 15-ti členném složení:

Starosta: Král Libor Jednatel: Pavlát Petr Velitel: Pavlát Tomáš Hospodář: Pavlíčková Vladimíra Vedoucí mládeže: Kusý František Vedoucí dorostu: Krpec Pavel st. Vedoucí mužů: Krpec Pavel ml. Mat. tech. referent: Ocelka Alois Organizační ref.: Kovář Martin Referentka žen: Vyvialová Ludmila Správce internet. stránek: Kusý Pavel Kronikář: Chocholatá Jana Člen výboru: Závodný Pavel Juchelka Tomáš Krpec Jan

Revizní rada: Krpcová Božena Žáček Pavel Sýkora Petr

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST

Letošní rok byl pro SDH Kozlovice významný, neboť proběhla rozsáhlá rekonstrukce hasičské zbrojnice. Rekonstrukce zahrnovala opravu střechy, výměnu oken, dveří, garážových vrat, úpravu šatny pro výjezdovou jednotku, sociální zařízení, zateplení a omítka celé fasády, nová elektroinstalace. Rekonstrukce začala v dubnu a skončila v září. Po dobu rekonstrukce byla hasičská zbrojnice vystěhována do náhradních prostor stodoly za hřbitovem. Kromě různých prací souvisejících s rekonstrukcí se členové podíleli na údržbě techniky a celého areálu. Pravidelná údržba byla prováděna také ve sportovním areálu za Kovářovým lesem.

ČINNOST DRUŽSTVA MUŽŮ

V letošním roce se družstvo mužů rozhodlo přejít z Beskydské ligy do prestižnější Moravskoslezské ligy. Tomu se podřídila i příprava, která probíhala dvakrát týdně za každého počasí. Po kolísavých výsledcích nakonec v celkovém hodnocení obsadili 14. místo z 27 účastníků. Některá umístění: 2.místo – Kunčice p. Ondř, Bartovice Karviná Hranice 4.místo – Kozmice

Také byl zakoupen nový stroj pro družstvo mužů. I když to byl posun o kus dopředu, stále zdaleka nestačí svým výkonem na družstva ze špičky startovního pole. Muži objížděli i spoustu jiných závodů po celém Moravskoslezském kraji a závodili velmi úspěšně. Nejlepší čas naší sezony je 14,194 ze závodu v Brušperku. Oběma našim proudařům se podařil sestřik pod 14 vteřin. 1.místo – Brušperk, Místek, Kozlovice (výhra potřetí v řadě) 2.místo – Martinov (denní i noční soutěž), Hukvaldy, Větřkovice 3.místo- Plesná, Hodoňovice, Fryčovice, Kozmice (noční soutěž)

Letos byly na pořadu i postupové soutěže v požárním sportu. Po vítězství na okrskové soutěži v Kozlovicích postoupili do okresního kola ve Frýdku-Místku. Zde obsadili 2.místo za vítězným družstvem SDH Frýdek, kteří se zúčastnili krajského kola v Českém Těšíně. Zde si vypůjčili 2 naše členy Jakuba Pavlíčka a Pavla Krpce ml. , ten se umístil v běhu na 100 m s překážkami na 1.místě. V celkovém umístění Frýdku patřilo 1.místo. Zajistili si tak historicky první postup družstva z frýdecko-místeckého okresu na republikové kolo konané v Praze. Zde po výborných výkonech obsadili 3.místo se ztrátou pouze 1 bodu na vítězné Horní Poříčí.

Pavel Krpec ml. se stal mistrem České republiky v běhu na 100 m s překážkami. Také obsadil 2.místo na halovém mistrovství ČR. V seriálu Českého poháru Velkopopovického Kozla obsadil celkové 4.místo, když z časových důvodů objel pouze 4 soutěže ze 6 a obsadil 2 x 1 místo, 1 x 2 místo a 10 místo. Byl také členem výběru MSK na republikovém mistrovství, kde družstvo obsadilo 2.místo. Od letošního roku je také ve výběru reprezentace profesionálních hasičů ČR, se kterou v srpnu odcestoval do Ukrajinského Doněcku na MS, kde obhájili celkové 2.místo za vítěznou Ukrajinou.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

Výjezdová jednotka čítá 24 členů, z toho je 5 velitelů, 7 strojníků a 12 hasičů. Jako každý rok i letos probíhalo školení všech členů jednotky, preventivní prohlídky, cyklické školení velitelů a strojníků. Dále proběhla 2 taktická cvičení. První proběhlo v Rychalticích, jednalo se o požár zemědělské budovy s dálkovou dopravou vody, druhé proběhlo v Kozlovicích – cílem bylo prověřit průjezdnost některých komunikací a následně likvidovat nahlášený požár v šatnách základní školy. Kromě těchto povinných aktivit jednotka prováděla čištění místních komunikací, pomáhala při rekonstrukci hasičské zbrojnice, čistila kanály, prováděla dovoz vody. V březnu se zúčastnili slavnostního předávání technických prostředků zakoupených Moravskoslezským krajem, které se uskutečnilo na CPS HZS v Ostravě – Zábřehu. Naše výjezdová jednotka z těchto prostředků dostala přetlakový ventilátor, který slouží k odvětrávání silně zakouřených míst při požárech.

Stav Techniky: 1cisterna Renault 1 vozidlo CAS 24 1 vozidlo Ford Tranzit 2 motorové stříkačky

ZÁSAHY K POŽÁRŮM V ROCE 2010

Jednotka byla povolána k 28 událostem z toho bylo 13 požárů a 15 technických pomocí (spadlé stromy, čerpání vody ze sklepů, vyproštění aut, likvidace bodavého hmyzu a další).

ČINNOST DOROSTENECKÉHO KOLEKTIVU

Dorostenecký kolektiv pracoval pod vedením Pavla Krpce st. a Štěpána Pavlíčka st. ve složení: Lubomír Pigoš Patrik Sojčák Jan Vyvial Vojtěch Tofel Radek Juchelka Adam Tabach Radek Závodný (SDH Lhotka)

Jakub Pavlíček soutěžil jako dorostenec za jednotlivce.

Družstvo dorostenek pracovalo pod vedením Boženy Krpcové a Magdy Ocelkové ve složení: Barbora Kalincová Anna Kociánová Zuzana Vyviálová Marcela Habrnalová Veronika Trubáková

Obě družstva i jednotlivec Jakub Pavlíček se přihlásili do jarního kola soutěže v požárním sportu. V okresním kole, které se konalo v Nošovicích se umístili všichni na 1.místě. Postoupili do krajského kola, které proběhlo ve Vítkově. Družstvo dorostenců bylo posíleno o 2 dorostence z Frýdku, družstvo dorostenek bylo doplněno členku z SDH janovice, SDH Lhotka SDH Metylovice. Zde se družstvům moc nedařilo. Družstvo dorostu skončilo na 4.místě, dorostenky na 5.místě. Do podzimní soutěže dorostu, které začíná branným závodem požárnické všestrannosti se přihlásilo družstvo dorostu a za jednotlivce Anna Kociánová a Zuzana Vyviálová. Letos se závod konal v Pstruží. Umístění – dorostenci 1.místo, Anna Kociánová 3.místo. Zuzka Vyviálová se nezúčastnila, protože v tomto termínu reprezentovala náš sbor ve finále MISS HASIČKA. Na finálovém večeru, který se konal v Kolíně, jí byli někteří naší členové podpořit. Dorostenci a dorostenky nejen soutěží, ale pro zlepšení kondice navštívili bowling ve Frýdlantě n.O., každou středu navštěvují sportovně rekreační centrum v Kozlovicích.

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ

Náš kroužek mladých hasičů pokračuje ve výchově naší mladé generace plný elánu a zájmu o požární ochranu. Zapojují se do celoroční činnosti, v průběhu roku získávají mnoho nových poznatků při plnění stanovených úkolů a v přípravě na jednotlivé soutěže a disciplíny. Mladí hasiči se scházeli pravidelně každý týden. Mladší ve středu – vedoucí Trubáková Marie, Kovář Martin, Trubáková Veronika a Štefek Josef. Starší se scházeli v úterý – vedoucí Kusý František a Závodný Pavel. V zimních měsících jsme se seznamovali s hasičskou výzbrojí a technikou, kterou máme v naší hasičské zbrojnici, pak to bylo lyžování na kopci Tábor, v březnu proběhla beseda požární prevence. 6.března proběhla hadicová a uzlová štafeta na učilišti PO ve Frýdku-Místku. Výsledky: hadicová štafeta mladší žáci – 11.místo starší žáci – 4.místo uzlová štafeta mladší žáci – 8.místo starší žáci – 5.místo

V dubnu proběhla beseda o historii založení hasiče u nás. Z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice jsme museli přípravu na soutěže provádět na běžecké dráze za Kovářovým lesem. V květnu jsme se zúčastnili závěrečného kola hry Plamen v Nošovicích. Umístění: požární útok CTIF mladší žáci 3.místo starší žáci 1.místo

požární útok s vodou mladší žáci 7.místo starší žáci 15.místo

štafeta pož. dvojic mladší žáci 3.místo starší žáci 5.místo

Po sečtení všech umístění v jednotlivých disciplínách se mladší žáci umístili na 4.místě a starší žáci na 3.místě. Jelikož vítězné družstvo z Nové Vsi se nechtělo zúčastnit krajského kola hry Plamen, byli jsme okresní radou mládeže požádání o účast v krajském kole. Po dohodě jsme se krajského kola ve Vítkově u Opavy v červnu zúčastnili. Družstvo soutěžilo ve složení: Vyvial Jan Tofel Vojtěch Trubák Petr Tabach Lukáš Chocholatý Petr Šamajová Monika Tkáčová Kamila Weismannová Lucie Ondřejková Marie Šubová Dominika

Disciplíny: štafeta CTIF, štafeta 4 x 60, štafeta pož. dvojic, pož. útok CTIF, pož. útok s vodou. Po sečtení všech bodů jsme se nakonec umístili na 8.místě.

V září začal nový školní rok a s tím i nový ročník hra Plamen. Došlo k upřesnění členů podle věkových kategorií – 17 mladších žáků a 13 starších žáků. V říjnu proběhl branný závod ve Pstruží. Starší žáci se umístili na 1.místě, mladší žáci na 2.místě.

ČINNOST ŽEN

Každoročně se ženy aktivně zapojují do činnosti ve sboru. Pomáhaly při pořádání plesů, rocfestů a zábav a také při úklidu nově zrekonstruované hasičské zbrojnice. Některé ženy se věnují práci s dětmi, vedou kroužek mladých hasičů a dorostenek. Čtyři jsou členkami výboru, pracují jako kronikářka, hospodářka, referentka žen a členka revizní komise. Také nezapomínají na sportovní činnost, v letošním roce se družstvo žen zaměřilo především na požární sport a pohárové soutěže byly jen okrajovou záležitostí. Startovaly jen na domácích pohárových soutěžích, tj. na noční pohárové soutěži – 4.místo, a podzimní pohárové soutěži – 1.místo. První soutěží v požárním sportu bylo okrskové kolo, které se konalo v Kozlovicích. Ženy se umístily na 1.místě. V červnu proběhlo okresní kolo na stadionu Slezan ve Frýdku-Místku. Naše družstvo bylo posíleno o členku SDH Metylovice a SDH Lhotka. Zde ženy vyhrály a postoupily do krajského kola v Českém Těšíne. Z našich žen se zúčastnily jen tyto členky sboru: Eva Habrnalová, Anna Kociánová, ostatní 4 členky byly z SDH Frýdek a 1 z SDH Krmelín – umístění 3.místo.

KULTURNÍ ČINNOST

Po letošní velké rekonstrukci hasičárny proběhlo v září slavnostní předání hasičské zbrojnice s valnou hromadou. Symbolický klíč od nově zrekonstruované budovy předal starosta obce Miroslav Tofel domovníkovi Aloisu Ocelkovi a starostovi organizace Liboru Královi. Při vstupu je socha svatého Floriána – patrona hasičů, kterou posvětil místní pan farář otec Stanislav Kotlář.

Kromě těchto oslav členové sboru uspořádali mnoho kulturně společenských akcí, mezi ně patří již tradiční Hasičský ples, Krmášová zábava, pouťová diskotéka. Ve spolupráci s jinými spolky jsme se podíleli na organizaci dne Obce, Rockfestu a metalového festivalu. V dubnu se několik našich členů zúčastnilo již tradiční poutě na sv. Hostýn. V květnu byla uspořádána pohárová soutěž, která proběhla opět v areálu za Kovářovým lesem. V září pak proběhl již 37. Ročník tradiční soutěže o Pohár rady obecního úřadu, ve kterém dokázalo družstvo mužů obhájit své vítězství z minulého ročníku. Ke stálým tradicím patří také účast na mši svaté sloužené za všechny zemřelé bývalé členy sboru, na šraňkování na svatbách naších členů. Také se nezapomíná na významná jubilea našich starších členů s malou pozorností.

ROK 2009

Členská základna má 140 členů, z toho 54 mladých hasičů do 18 let. Organizační činnost: 14 výborových jednání 2 valné hromady Výbor pracoval v 15-ti členném složení:

Starosta: Král Libor Místostarosta: Ulčák Jaroslav Velitel: Pavlát Tomáš Jednatel: Pavlát Petr Hospodář: Pavlíčková Vladimíra Vedoucí mládeže: Kusý František Krpec Pavel Mat. tech. referent: Ocelka Alois Organizační ref.: Zeman Augustýn Vedoucí dorostu: Pavlíček Štěpán Referent ženy: Vyvialová Ludmila Kronikář: Chocholatá Jana Člen výboru: Závodný Pavel Juchelka Tomáš Vyvial Jan Kovář Milan Krpec Josef Revizní komise: Krpcová Božena Žáček Pavel Sýkora Petr

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST

Byla zaměřena na údržbu techniky a areálu hasičské zbrojnice, kde bylo provedeno nové zastřešení prostoru mezi prodejním stánkem a krytým posezením. Také bylo vyměněno část zastřešení nad posezením. Pravidelná údržba byla prováděna také ve sportovním areálu za kovářovým lesem. Nelze opomenout spoustu hodin při organizování oslav 100. letého výročí sboru.

ČINNOST DRUŽSTVA MUŽŮ

Letošní rok výjezdová jednotka pracovala v počtu 25 členů, během roku 4 členové jednotku opustili (zdravotní nebo jiné důvody). Na tyto volná místa byli proškoleni a zařazeni 2mladí hasiči. Někteří členové jednotky se zúčastnili několika kurzů: 7 členů absolvovalo Kurz pro nositele dýchací techniky a byli zařazeni jako nositelé dýchací techniky. Také proběhlo školení velitelů jednotek a velitelů družstev, školení strojníků. Všech školení se naše jednotka zúčastnila. Novinkou v tomto roce byla účast jednodenní stáže na územním odboru hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku. Při této stáži stráví jednotka 12-ti hodinovou službu na hasičské stanici ve Frýdku-Místku, kde se účastní běžných prací, školení a výcviků dle nařízení velitele čety. Naše výjezdová jednotka se této stáže v tomto roce zúčastnila 3 krát, vždy s vozidlem CAS 15 a Renaultem v plném obsazení 1+5členů. Těchto stáží se zúčastňují SDH obcí a měst, které jsou zařazeny jako JSDHO II a JSDHO III.

Stav Techniky: 1cisterna Renault 1 vozidlo CAS 24 1 vozidlo Ford Tranzit 2 motorové stříkačky

Družstvo mužů se zúčastnilo i tento rok několika soutěží: Beskydská liga v požárním útoku 6.místo Palkovice, Raškovice,Dolní Domaslavice 1.místo Kozlovice – rekord trati 1.místo Martinov, Plesná 2.místo Hukvaldy, Rychaltice noční, Brušperk 3.místo

V seriálech Moravskoslezské ligy se ve velké konkurenci i přes 50 družstev umísťovali do 15. místa.

Taktéž v letošním roce se družstvo mužů zúčastnilo postupových soutěží v požárním sportu. Okrsková soutěž se konala na Myslíku, kde zvítězili, a postoupili do okresního kola konaného na městském stadionu Slezan ve Frýdku – Místku. Zde obsadili 2. místo za vítězným družstvem SDH Frýdek-Místek, které se zúčastnilo krajského kola v Opavě. Zde si na pomoc půjčili 3 naše členy – Jana Zemana, Jakuba Pavlíčka a Pavla Krpce ml.. Ten se také nejlépe umístil v běhu na 100 m s překážkami a to na 2. místě. Pavel Krpec ml. Také soutěžil v republikovém kole za Hněvošice – na stovkách obsadil 5. místo, ve štafetě dokázal s družstvem zvítězit. Máme vítěze hasičské olympiády – stal se jim Pavel Krpec ml. v disciplínách – běh na 100 m s překážkami a výstup do IV. podlaží cvičné věže, celkově s týmem se umístil na 3. místě v požárním útoku. Pavel startoval za reprezentaci ČR dobrovolných hasičů. Tato mezinárodní hasičská soutěž proběhla v Ostravě. Stal se nejúspěšnějším závodníkem celé olympiády se 7zlatými a 1bronzovou medailí. Ještě před tím získal zlaté medaile na mistrovství České republiky profesionálních hasičů, kde zvítězil s družstvem HZS MSK a byl členem štafety, která ustanovila nový národní rekord v této disciplíně a to 54,68s.

ZÁSAHY K POŽÁRŮM V ROCE 2009

Jednotka byla povolána k 28 událostem – 9 požárů, 4 dopravní nehody a 15 technických pomocí.

ČINNOST DOROSTENECKÉHO KOLEKTIVU

Dorostenecký kolektiv pracoval pod vedením Pavla Krpce st. A Štěpána Pavlíčka st.

Družstvo pracovalo ve složení: Jakub Pavlíček Lubomír Pigoš Vojtěch Bača Jiří Langer Patrik Sojčák Radek Juchelka Adam Tabach

Dorostenecký kolektiv dívek pracoval pod vedením Boženy Krpcové a Magdy Ocelkové.

Družstvo pracovalo ve složení: Barbora Kalincová Anna Kociánová Zuzana Vyviálová Marcela Habrnalová Veronika Trubáková Hana Juchelková Vendula Tichavská

Obě družstva se přihlásily do jarního kola soutěže v požárním sportu, kde postoupily do krajského kola konaného v Novém Jičíně. Soutěžilo se v disciplínách: běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m, test z požární ochrany a požární útok. Dorostenky se umístily na 3. místě, dorostenci na 4. místě.

Jako každý rok i letos se přihlásili do podzimní soutěže dorostu, která začíná branným závodem požárnické všestrannosti. Tento rok se závod uskutečnil v Horních Tošanovicích. Umístění: dorostenky – 1. místo dorostenci – 1. místo

Dorostenci obměnili sestavu, družstvo bylo doplněno o Vojtěcha Tofla a Jana Vyviala, do družstva mužů přešel Jiří Langer a Vojtěch Bača. Jako jednotlivec soutěžil v branném závodě Jakub Pavlíček – umístil se na 2. místě. Dorostenci a dorostenky nejen soutěží, ale pro zlepšení kondice navštívili lanové centrum v Trojanovicích, spinning ve Frenštátě p. Radhoštěm, v zimním období navštěvují každý pátek sportovně relaxační centrum v Kozlovicích. Také se s ostatními členy zúčastňují dalších akcí – brigády, zájezd, pořádaní společenských akcí apod.

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ

Kroužek mladých hasičů byl založen již v roce 1958 a od této doby pokračuje dále. Mladí hasiči se pravidelně scházejí každý týden a to: mladší ve středu – vedoucí Trubáková Marie, Kovář Martin starší v úterý – vedoucí Kusý František, Závodný Pavel

V zimních měsících se senamovali s hasičskou výzbrojí a technikou, kterou máme v naší hasičské zbrojnici, byli na exkurzi v konírně, lyžovali na kopci Tábor, byli na výletě na Ondřejníku.

V měsíci březnu proběhly zkoušky odbornosti za přítomnosti člena komise mládeže Petra Domčíka a našich vedoucích. Plnily se odborky kronikář, strojník, preventiva, cvičitel a velitel. Někteří také malovali výkresy, nebo psali básničky s požární tématikou do soutěže požární ochrana očima dětí, které pak společně odeslali na OSH do Frýdku-Místku. V této soutěži se v okresním kole umístil se svou básničkou na 3. místě Petr Chocholatý. V březnu se také družstva zúčastnila hadicové a uzlové štafety na učilišti PO ve Frýdku-Místku. Umístění: Hadicová štafeta – mladší žáci 4.místo - starší žáci 21.místo Uzlová štafeta – mladší žáci 7.místo - starší žáci 4.místo

V květnu proběhla soutěž CTIF na hřišti Slezanu Frýdek-Místek. Umístění:

Štafeta CTIF mladší žáci 2.místo starší žáci 9.místo Štafeta 4 x 60 m mladší žáci 2.místo starší žáci 4.místo Štafeta požárních dvojic mladší žáci 3.místo starší žáci 8.místo

V květnu se konalo také závěrečné kolo hry Plamen v Čeladné. Soutěžilo se v požárním útoku s vodou. Mladší žáci se umístili na 2. místě, starší žáci na 12. místě. Pro nepřízeň počasí byl zrušen požární útok CTIF. Po sečtení všech umístění v jednotlivých disciplínách se mladší žáci umístili na 2. místě a starší žáci 6. místě.

Při oslavách 100let výročí založení sboru mladí hasiči předvedli krátké vystoupení svých dovedností ukázkou spojování hadic a štafety dvojic.

V září začalo další kolo hry Plamen, do kterého se obě družstva zapojily. V říjnu se zúčastnili závodu požárnické všestrannosti v Horních Tošanovicích. Každé družstvo mělo dvě pětičlenné hlídky. Mladší žáci se umístili na 5. a 20. místě, starší žáci na 8. a 20. místě.

ČINNOST ŽEN

Ženy se aktivně zapojují do celého dění sboru – pomáhají při organizování kulturních a společenských akcí, zúčastňují se brigád i soutěží. Dvě ženy vedou dorostenecký kolektiv, jedna pracuje s družstvem mladších žáků. Dvě členky pracují ve výboru, jedna vede kroniku a jedna je členkou revizní komise. Ženy startovaly na domácí noční pohárové soutěži, kde získaly 5. místo a podzimní pohárové soutěže se zúčastnily se dvěma družstvy. Ženy rovněž soutěžily v požárním sportu. V okrskovém kole konané na Myslíku se umístily na 2. místě. V červnu se přihlásily do okresního kola. Po nevydařeném útoku nakonec obsadily 2. místo.

KULTURNÍ ČINNOST

V letošním roce oslavil náš sbor dobrovolných hasičů v Kozlovicích významné jubileum, a to 100 let od svého založení. V tomto duchu se nesla celá kulturní činnost a bylo uspořádáno několik výjimečných akcí. První akcí byl již tradiční hasičský ples, další akcí byla výstava fotografií v galerii na chodbě obecního úřadu, která mapovala historii sboru od jeho založení v roce 1909 až po jeho současnost. V květnu byla v sále hasičské zbrojnice otevřena výstava s hasičskou tématikou z historie dobrovolných hasičů v Kozlovicích od vzniku sboru až po jeho současnost. Ve dnech 30. – 31. května proběhly hlavní oslavy. V sobotu 30. května ožil areál hasičské zbrojnice oslavou 100. let založení hasičského sboru v Kozlovicích. Oslava výročí byla dlouhodobě připravována a snahou organizátorů bylo, aby byl program oslav zajímavý, pestrý, vzpomínkový, poučný. To vše se podařilo naplnit. K akční části programu patřila ukázka činnosti záchranného integrovaného systému – tedy policie, zdravotníků a hasičů při simulované dopravní nehodě, kdy figuranty v havarovaném voze představovaly studentky střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku. Diváci zhlédli ukázkovou souhru všech tří složek na profesionální úrovni. Další program probíhal v rychlém sledu. Z Ostravy do Kozlovic zavítal vyprošťovací vůz Mercedes -Bison, který je jediným vozidlem tohoto typu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Ukázku jeho vybavení mohli diváci shlédnout před hasičskou zbrojnicí, kde byla k vidění i hasičská auta z okolních vesnic a odvážlivci z řad návštěvníků oslav se mohli nechat vyzvednout do takřka 30m na vysokozdvižné plošině. Policie se přítomným divákům představila ve dvou ukázkách. V první ukázce to byla zásahová jednotka, které skvěle sekundovali členové místního hasičského sboru coby rozvášněný dav fotbalových fanoušků, kdy jednotka názorně předvedla uklidnění takových to rowdies. Druhou ukázkou byla práce psovodů se služebními psy. Tato ukázka byla několikrát oceněna potleskem z řad divák. A k adrenalinovému zážitku určitě přispěla ukázka práce záchranářů na věži hasičské zbrojnice, kde přítomní návštěvníci sledovali fyzicky velmi náročný zásah – záchranu zraněné osoby z výškové budovy. V toto sobotní odpoledne jsme byli svědky špičkové práce lidí, kteří se každý den starají o naše zdraví, bezpečnost a majetek. Vidět takovouto ukázku z činnosti práce lidí záchranného integrovaného systému se nepodaří každý den, byla to ojedinělá možnost, za kterou děkujeme. V další části programu se představili členové mladších a starších žáků s ukázkou štafety dvojic a vázání uzlů. Je vidět, že díky obětavé práci vedoucích mládeže se o budoucnost hasičů v Kozlovicích nemusíme obávat. Pro účastníky oslav byly otevřeny i prostory hasičské zbrojnice, kde byla velice zdařile připravena výstava ke 100. výročí. Ke zhlédnutí byly připraveny fotografie, kroniky, poháry, uniformy a návštěvníci si mohli na videu prohlédnout záběry z hasičských soutěží. O dobrou pohodu všech přítomných se po celý den staralo zázemí z hasičského bufetu se svými specialitami a skupina „blankyt“.

Díky počasí, které nám ukázalo svou přívětivější tvář, ač tomu z rána málo kdo věřil a díky obětavé práci členů SDH Kozlovice, se oslava výročí dne 12. dubna 1909 velice vydařilo a všichni, kdo přišli k hasičské zbrojnici, strávili příjemné sobotní odpoledne. V neděli 31. května se hasiči sešli znovu, tentokráte ve vycházkových uniformách na mši svaté v místním kostele. Přijeli i zástupci sborů z kozlovického okrsku. Mše byla obětována za Ty hasiče, kteří tento sbor založili ale i za všechny ostatní členy. Po této mši a hřejivých slovech místního pana faráře Stanislava Kotláře, se všichni přítomní hasiči odebrali do restaurace U váhy. Zde se konala Slavnostní valná hromada. Byla krátce vzpomenuta činnost od založení sboru a následně byla předána ocenění členům sboru. Kromě těchto oslav se členům podařilo uspořádat mnoho dalších kulturních akcí – krmášová zábava, pouťová diskotéka, noční pohárová soutěž – 6 ročník, již tradiční soutěž o Pohár rady obecního úřadu, dvoudenní zájezd pro členy na Hrčavu a Slavíč. Ve spolupráci s jinými spolky se členové podíleli na organizování dne Obce, Rockfestu a metalového festivalu. Výjimečnou události se pro SDH Kozlovice stala také Hasičská Olympiáda, která se v letošním roce konala v Ostravě. Pro členy byl uspořádán zájezd na zahájení této olympiády.

Kalendář akcí
 • Žádné události
TOPlist
Kontakt
 • SDH Kozlovice
  Kozlovice 550
  73947

  IČO: 64122697
  DIČO: 362-64122697

  Hasičská zbrojnice
  tel.558 697 211

  hasicikozlovice@seznam.cz